ห้องแชทรูมอยู่ด้านล่างครับผม

คู่มือหมากฮอสไทย

23:31 Posted In Edit This 1 Comment »

สามารถดาวน์โหลดคู่มือเทพหมากฮอสได้ที่นี่ ดาวน์โหลด
หมากฮอสไทย
หมาก ฮอสเป็นเกมส์ทางความคิดชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 1 คน แต่ละคนมีตัวหมากคนละ 8 ตัว เล่นบนกระดานขนาด 8x8 ช่อง ที่มีการทำเครื่องหมายช่องเว้นช่อง สลับกัน
วิธีการเล่นหมากฮอส
ผู้ เล่นแต่ละฝ่ายจะสลับกันเดิน โดยจะต้องเดินในช่องที่มีการทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น ตัวหมากธรรมดาจะเดินได้ครั้งละ 1 ช่อง และไม่สามารถเดินถอยหลังได้ เมื่อเดินตัวหมากธรรมดาไปถึงสุดตารางของฝ่ายตรงข้าม ตัวหมากธรรมดาจะเรียกว่า "ฮอส" ซึ่งสามารถเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังกี่ช่องก็ได้ ในแนวใดก็ได้ทั้ง 4 ทิศแนวทแยง
เกมส์จะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายที่กินตัวหมากของอีกฝ่ายหนึ่งจนหมด หรือไล่จนอีกฝ่ายหนึ่งจนมุม เป็นผู้ชนะ หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้
การกิน
การกินมีทั้งการกินตัวเดียวและการกินหลายต่อ
โดยตัวหมากตัวหนึ่งจะกินข้ามตัวหมากอีกตัวหนึ่ง ไปอยู่ในช่องหลังตัวหมากที่ถูกกินในแนวทแยง

สามารถดาวน์โหลดคู่มือเทพหมากฮอสได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

เครดิตเนื้อหา : www.thaibg.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....

ห้องแชทรูม

ฟังวิทยุออนไลน์กันครับ